11 Nisan 2015 – İstanbul Üniv. İşletme Fak. İşletme İktisadı Enstitüsü Teşekkür Yazısı