Aralık 2015 – New Göktürk Dergisinde Yayınlanan Makale