Ocak 2008 – Uğur Kariyer Dergisinde Yayınlanan Makale